Những bàn tay nhỏ làm nên vòng tay lớn

  Nền giáo dục tiên tiến châu Âu vẫn chú trọng những giờ học ngoại khóa để học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp cận với cuộc sống đa dạng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường để họ có điều kiện nâng cao kỹ năng sống và rèn luyện nhân cách. Tiếp thụ phương pháp giáo dục ấy, CLB Tiếng Anh UNESCO Hải Phòng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa hướng về cộng đồng. Mới đây, 08/2014 các thành viên CLB đã có một…

Read More