You are here
Câu lạc bộ tiếng Anh UNESCO Hải Phòng Câu Lạc Bộ 

Câu lạc bộ tiếng Anh UNESCO Hải Phòng

Từ năm 2002, kết hợp với tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc tại Hải Phòng (viết tắt là UNESCO Hải Phòng), tại đây đã ra đời Câu lạc bộ tiếng Anh UNESCO Hải Phòng (HaiPhong UNESCO English Club).

Câu lạc bộ là một bộ phận của Trung tâm tạo nên sân chơi văn hóa – giáo dục lành mạnh cho sinh viên, trí thức Hải Phòng.

HaiPhong UNESCO English Club khác biệt với các lạc bộ ngoại ngữ khác ở chỗ: thành viên của Club là sinh viên các trường Đại học, các cử nhân văn hóa, kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư, bác sỹ, nhà báo, nghệ sỹ. Họ cùng với Ban chủ nhiệm Club quyết định “gu” văn hóa, phong cách, môi trường trí thức của Club.

Related posts

Leave a Comment