You are here
Người bố thứ hai của tôi Học Viên 

Người bố thứ hai của tôi

Ngày xưa tiếng Anh cũng bắt đầu từ zero khi lên học đại học, qua 2 năm học bố Trường, sau đó là một thời gian “tự đào tạo” trong môi trường không thể không dùng tiếng Anh, bây giờ tôi đã tự tin tham gia Hội nghị khoa học quốc tế, nghiên cứu và học tập, trao đổi học thuật bằng tiếng Anh. Môi trường và phương pháp tự học là cách tốt nhất để cải thiện ngoại ngữ. Nếu có cơ hội, sau mình sẽ tham gia lại và có thể chia sẻ, giúp đỡ các em sinh viên thế hệ sau đặc biệt là các em ngành Máy Hàng Hải. Chúc mọi người thành công!

Nguyễn Kim Bảo

Tiến Sĩ – Giảng viên đại học Hàng Hải

 

Related posts

Leave a Comment