Tiếng Anh từ lớp 6 – 12 và ôn thi Đại học chính quy

Bạn muốn con em mình có một số điểm Tiếng Anh tốt tại các kỳ kiểm tra tại trường trung học và vượt qua được kỳ thi vào các trường đại học lớn? Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn và con em hài lòng với kết quả đạt được đó. Tài liệu giảng dạy ở Trung tâm Anh ngữ Hà Trường được biên soạn và tổng hợp dựa trên các giáo trình nổi tiếng quốc gia giúp học viên ôn tập hiệu quả, nhằm nắm vững kiến thức phổ…

Read More